Available courses

Triển khai BIM tại dự án Bệnh viện An Sinh Hà Nội

diễn giả Đinh Công Phúc sẽ trình bày các nội dung đã được thực hiện...

Revit Family

Tiếp nối chuỗi chương trình đào tạo về các công cụ BIM, anh Hoàng P...

Revit MEP cơ bản

Tiếp nối chuyên đề 1 về điện, anh Mai Hoàng Nam từ DSCons và anh Ng...

Revit Điện cơ bản

Tiếp theo chuỗi các chương trình đào tạo về công cụ BIM, DSCons man...

Công trình xanh hiệu năng cao và BIM

Các nội dung chính bao gồm:Phát triển công trình xanh tại Việt...

Thiết kế đa phương án "Generative Design" trong ngành Kiến trúc Xây dựng

Nội dung chính:Tự động hóa trong thiết kế ngày nayGenerative Design...

Công nghệ quét Laser

Nội dung:Giới thiệu về công nghệ quét laser và các công nghệ tương ...

Ý tưởng tự động hóa trong thiết kế

Nội dung khoá học: Giới thiệu ý tưởng tự động hóa trong t...

Một số công nghệ áp dụng BIM tại Hoa Kỳ

Nội dung dung tập trung vào khái niệm khái niệm bản sao (Digital Tw...