Tiếp nối chuỗi chương trình đào tạo về các công cụ BIM, anh Hoàng Phương Nam đến từ DSCons sẽ mang đến một số nội dung về Family trong Revit.

Tiếp nối chuyên đề 1 về điện, anh Mai Hoàng Nam từ DSCons và anh Nguyễn Hữu Hoàng đến từ BIMPlus sẽ là diễn giả trong chuỗi các sự kiện trong tháng 11, xoay quanh các nội dung về Revit MEP.

Tiếp theo chuỗi các chương trình đào tạo về công cụ BIM, DSCons mang đến 3 buổi về nội dung Revit cho thiết kế Điện.