Các nội dung chính bao gồm:

 1. Phát triển công trình xanh tại Việt Nam – Cơ hội và thách thức
 2. Các giải pháp thiết kế - thi công – vận hành hướng tới công trình xanh hiệu năng cao
 3. BIM & BEM

Nội dung chính:

 1. Tự động hóa trong thiết kế ngày nay
 2. Generative Design là gì
 3. Lợi ích mang lại
 4. Những ứng dụng thực tiễn
 5. Điều gì tiếp theo
 6. Câu hỏi và trả lời; thảo luận

Nội dung:

 1. Giới thiệu về công nghệ quét laser và các công nghệ tương tự
 2. Mức độ chính xác
 3. Ứng dụng công nghệ quét laser tại một số dự án
 4. Khó khăn trong áp dụng công nghệ quét laser tại Việt Nam
 5. Đề xuất, kiến nghị

Nội dung khoá học: 

 1. Giới thiệu ý tưởng tự động hóa trong thiết kế
 2. Chia sẻ một vài kinh nghiệm đáp ứng việc thay đổi trong thiết kế.

Nội dung dung tập trung vào khái niệm khái niệm bản sao (Digital Twin), công tác sử dụng máy quét laser, UAV như BIM cho công tác vận động. Diễn giả là anh Văn Bá Đại Dương, hiện là Giám đốc Điều hành mô Phỏng Thiết Kế - Xây dựng Thiết Bị ảo và Mô Phỏng Thực Tế của Công ty DPR Construction tại Nam California, Hòa Kỳ.